Chọn ngôn ngữ 

Tin tức nổi bật


hỗ trợ trực tuyến
  HCM Support
  Hanoi Support


Hàng đã chọn
SLượng 0
TCộng
Tiền tệ
1 USD = 23,500 VND

Tìm kiếm

Thông tin truy cập
Đang truy cập : 1
Lượt truy cập: 699.328
Bảo hành

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH

Tất cả các sản phẩm đều được nhà sản xuất bảo hành, bao gồm cả việc thay thế các phụ tùng được phát hiện có lỗi trong một khoảng thời gian nhất định đối với từng loại sản phẩm được nêu ra dưới đây. Chế độ bảo hành của nhà sản xuất áp dụng cho từng sản phẩm có thể được điều chỉnh theo từng thời điểm, tuy nhiên, chính sách bảo hành của nhà sản xuất đối với sản phẩm của khách hàng sẽ là chính sách được áp dụng tại thời điểm mua hàng. Chế độ bảo hành không được áp dụng đối với những sản phẩm hay bộ phận bị hư hỏng do sử dụng sai mục đích, lắp đặt, vận hành sai.

 

Sản phẩm

Thời hạn

(năm)

Các sản phẩm Pure

1

Cột trao đổi Ion (composite)

1

Cột lọc inox không gỉ

1

Van tự động

1

 

VTS sẽ gửi hàng thay thế cho bất kỳ sản phẩm nào còn thời hạn bảo hành nằm trong các sản phẩm trên được phát hiện là có lỗi thiết kế, do sản xuất hoặc do chất liệu tuy nhiên trừ trường hợp nứt vỡ tự nhiên hoặc xuống cấp, các sản phẩm nói trên do khách hàng tự  lắp đặt và sử dụng theo các quy trình được quy định hoặc theo hướng dẫn lắp đặt, vận hành. Khách hàng nên thông báo cho bằng văn bản cho VTS ngay khi xảy ra các hư hỏng. Sản phẩm lỗi phải được gửi lại cho VTS trong vòng 15 ngày kể từ ngày phát hiện có lỗi. Chi phí vận chuyển hàng lỗi sẽ do khách hàng thanh toán.
VTS VÀ KHÁCH HÀNG THỐNG NHẤT CÁC THOẢ THUẬN VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH KỂ TRÊN, TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH KHÁC, ĐƯỢC DIỄN GIẢI HOẶC ÁM CHỈ, CŨNG NHƯ PHÁT SINH TỪ LUẬT PHÁP HOẶC CÁC QUYỀN LỢI HỢP LÝ BAO GỒM CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CÓ THỂ BÁN ĐƯỢC CỦA SẢN PHẨM CŨNG NHƯ SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH NÀO ĐÓ ĐỀU KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CÁC THOẢ THUẬN NÀY.
Trách nhiệm của VTS và các biện pháp khắc phục của khách hàng phát sinh từ việc sản xuất, mua bán hoặc cung cấp các sản phẩm được nêu ra và việc sử dụng chúng đối với các điều kiện bảo hành và các vấn đề liên quan sẽ được giới hạn trong chi phí thay thế các sản phẩm lỗi như đã được trình bày trên đây. Các trách nhiệm lớn nhất khác phát sinh từ bất kỳ nguyên nhân nào, bao gồm cả sự huỷ bỏ hợp đồng sẽ không vượt quá giá trị của hợp đồng cung ứng sản phẩm đó.

  Bản đồ VTS  
  Đại lý VTS  

Trang chủ | Liên kết  | Bảo hành | Bảo Mật | Giới thiệu VTS | Hoàn Trả | Vận chuyển

Giấy phép ICP của Bộ Văn hóa Thông tin số 147/GP-BC
Bản quyền 2005-2007 thuộc về Công ty TNHH TM Việt Thái Sinh